OZE - inwestycja z myślą o przyszłości

Energia elektryczna znajduje zastosowanie w niemal każdej branży. To dzięki niej możliwy jest ciągły rozwój - zarówno technologiczny, jak i gospodarczy. Coraz większą rolę odgrywa ona także w kontekście wykorzystania w gospodarstwach domowych. W ciągu ostatnich kilku lat można zauważyć tendencję związaną z troską o środowisko naturalne. Surowce energetyczne popularne do tej pory: węgiel kamienny, węgiel brunatny czy ropa zastępowane są innymi produktami.

Spis treści

 1. OZE - wykorzystanie w Polsce
  1. Dlaczego ludzie obawiają się instalacji OZE?
  2. Które regiony Polski są najbardziej zmodernizowane?
  3. Wymogi polityki klimatycznej Unii Europejskiej
  4. Nowelizacja ustawy o OZE
 2. Farma słoneczna czy instalacja fotowoltaiczna na dachu?
 3. Dofinansowanie na instalacje OZE
 4. Wielkie przedsiębiorstwa inwestują w przyszłość

Coraz częściej mówi się o zamianie energetyki konwencjonalnej na niekonwencjonalną, która stawia przede wszystkim źródła alternatywne. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie energii z wiatru, słońca czy wód - płynących oraz geotermalnych. Odnawialne źródła energii są przyszłością, w którą warto inwestować. To sprawia, że coraz większa liczba osób rozważa wykorzystanie energii elektrycznej np. do ogrzewania domu. Społeczeństwo staje się świadome, że zasoby surowców są ograniczone. W perspektywie ostatnich 15 lat można zauważyć, że wydobycie np. węgla kamiennego zmniejszyło się o kilkadziesiąt tysięcy ton rocznie. Jednocześnie ograniczenie zużycia tego surowca, jak pokazują statystyki, wiąże się ze wzrostem zużycia gazu ziemnego. Biorąc pod uwagę wydobycie utrzymujące się na tym samym poziomie, można stwierdzić, że tendencję do wzrostu importu tego surowca. Doskonałą alternatywą może być energia elektryczna pozyskiwana z OZE.

OZE - wykorzystanie w Polsce

Wspomniany już stały rozwój technologiczny, rozwój przemysłu czy sektora mieszkalnego generuje znacznie większe zapotrzebowanie na energię elektryczną niż dotychczas. Wykorzystanie dotychczasowych metod jej pozyskiwania w skali globalnej przyniosło znaczące zmiany, które mają wpływ na życie człowieka. Zanieczyszczenia powietrza i ziemi, a także zmiany klimatyczne będące wynikiem zbyt intensywnej ekspansji i wyczerpania niektórych zasobów - to tylko niektóre z problemów, z którymi społeczeństwo mierzy się już teraz. Dostrzeżenie tego problemu było tylko kwestią czasu. OZE - odnawialne źródła energii są odpowiedzią na coraz bardziej pogłębiającą się troskę o środowisko naturalne i swoją przyszłość.

Analizując produkcję energii elektrycznej w Polsce, można zauważyć, że jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów są elektrownie wiatrowe. Drugie miejsce zajmują elektrownie wodne, a na samym końcu znajduje się fotowoltaika. Jednocześnie należy zaznaczyć, że energia słoneczna jest źródłem, z którego można czerpać bez ograniczeń. Pomimo tego, że wiatr, woda czy słońce są ogólnodostępne, ich wykorzystanie do celów produkcji energii elektrycznej przez wiele lat generowało zdecydowanie wyższe koszty. Dlaczego? Inwestycje w odpowiedni sprzęt czy wykonanie odpowiedniej instalacji - to odpowiedź. Wszystko jednak idzie w dobrym kierunku i obecnie instalacje z wykorzystaniem OZE na świecie, ale także i w Polsce są coraz popularniejsze i zdecydowanie bardziej dostępne niż jeszcze kilka lat temu.

Dlaczego ludzie obawiają się instalacji OZE?

Instalacje wykorzystujące OZE, czyli odnawialne źródła energii w Polsce wciąż uważane są za nowość. W związku z tym wiele osób podchodzi do tego tematu z dużym dystansem. Jednak coraz zestawienie coraz większej świadomości proekologicznej ze stale rosnącymi cenami za energią elektryczną sprawia, że coraz większa liczba osób zastanawia się nad inwestycją w instalacje fotowoltaiczne. Ale czy faktycznie ten wydatek jest tak duży, jak twierdzi większość osób? Specjaliści zajmujący się pozyskiwaniem energii ze źródeł niekonwencjonalnych podkreślają, że faktycznie początkowa inwestycja wiąże się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi, jednak późniejsze koszty eksploatacyjne są praktycznie zerowe. Zupełnie inaczej niż w przypadku wykorzystania surowców takich jak węgiel, gdzie sama instalacja jest stosunkowo niewielkim wydatkiem. Konieczne jest jednak stałe zaopatrywanie się węgiel, który z roku na rok drożeje, a jego pokłady na całym świecie są ograniczone i prawdopodobnie kiedyś zostaną wyczerpane. Z tej perspektywy inwestycja w fotowoltaikę jest opłacalna, tym bardziej że coraz częściej można skorzystać ze specjalnych programów współfinansujących tego typu instalacje.

Które regiony Polski są najbardziej zmodernizowane?

Dzięki instytucjom takim jak Urząd Regulacji Energetyki możliwe jest kontrolowanie liczby instalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii w Polsce. Na podstawie tych danych powstał raport dotyczący wytwórców energii w tak zwanych instalacjach małych, które korzystają z energii słonecznej, wiatrowej czy wodnej. Ze względu na rozmieszczenie najaktywniejsze okazały się w tym zakresie województwa: pomorskie, opolskie, dolnośląskie i łódzkie. Jednak cały czas trwają pracę nad nowymi projektami także w innych województwach.

Wymogi polityki klimatycznej Unii Europejskiej

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jasno określa, że Polska powinna zwiększyć udział OZE w ogólnym zużyciu energii. W związku z tym zarówno osobom prywatnym, rolnikom, małym, jak i dużym przedsiębiorstwom proponowane są specjalne dofinansowania. Każdy z tych podmiotów może starać się jednak o zupełnie różne dofinansowanie, dlatego osoby zainteresowane tematem powinny zgłosić się do odpowiednich placówek w celu uzyskania informacji na ten temat. Dla osób prywatnych właściwy będzie Urząd Gminy lub Miasta, dla przedsiębiorstw - niezależnie od ich skali działania - Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nowelizacja ustawy o OZE

Jednym z działań zmierzających do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto jest nowelizacja ustawy o OZE stworzona przez Ministerstwo Energii. Ma ona ułatwić sektor prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej.

Farma słoneczna czy instalacja fotowoltaiczna na dachu?

Czy tak zwana farma słoneczna jest opłacalną inwestycją? To pytanie zadają sobie nie tylko przedsiębiorcy czy właściciele dużych nieruchomości, ale także rolnicy i osoby prywatne, które chcą postawić na nowoczesne sposoby pozyskania energii elektrycznej np. do wykorzystania podczas użytkowania techniki grzewczejbudynków.

Farmy słoneczne polecane są głównie inwestorom biznesowym, którzy mają wystarczający kapitał początkowy lub mogą pozyskać fundusze z różnych źródeł np. specjalnego kredytu. Tego typu inwestycja zwraca się po zazwyczaj po kilkunastu latach - przez co niektórzy nazywają ją średnioopłacalną.

W przypadku inwestorów prywatnych zdecydowanie lepszą inwestycją są kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku. Ich zadaniem jest konwersja energii pochodzącej z promieniowania słonecznego i jej zamiana na ciepło, które może być wykorzystane zarówno do ogrzewania wody, jak i samego budynku poprzez ogrzewanie podłogowe. Jest to rozwiązanie idealne dla osób, które decydują się na elektryczne ogrzewanie budynku i jednocześnie nie chcą ponosić zbyt wysokich kosztów. Zastosowanie kolektorów słonecznych może obniżyć je nawet o kilka tysięcy rocznie, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Wiele zależy jednak od tego, jak zbudowany jest system instalacyjny i z ilu modułów się składa. Najczęściej kolektory słoneczne wykorzystywane są do ogrzania wody, ogniwa fotowoltaiczne natomiast do zamiany promieniowania w energię elektryczną.

Dofinansowanie na instalacje OZE

W lipcu 2019 roku Ministerstwo Środowiska ogłosiło nowy program “Mój Prąd”, który przewiduje współfinansowanie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Na program został przeznaczony aż miliard złotych w związku z czym z pomocy skorzystać wielu właścicieli budynków mieszkalnych.

Jak będzie wyglądało dofinansowanie? Z programu będzie można uzyskać do 50% kosztów całej inwestycji. Nie może to być jednak więcej niż 5000 złotych. Wnioski chętnych osób będą rozpatrywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a informacji o możliwości ich składania powinna pojawić się już na przełomie sierpnia i września 2019 roku.

Specjalne dofinansowania zostały przygotowane również dla gospodarstw rolnych w programie “Agroenergia”. W tym przypadku można otrzymać fundusze nie tylko na instalacje fotowoltaiczne, ale także na budowę wiatraków, biogazowni czy na energetykę wodną. Różnica polega także na tym, że oprócz dofinansowania, w ramach programu “Agroenergia” można starać się o preferencyjną pożyczkę.

W przypadku rolników dotacja może wynosić do 40% kosztów całej inwestycji, nie może ona jednak przekroczyć kwoty 800 tysięcy złotych. Nabór do programu już trwa i od początku lipca spływają wnioski zainteresowanych osób.

Wielkie przedsiębiorstwa inwestują w przyszłość

Odnawialne źródła energii to nie tylko doskonały sposób na wprowadzenie oszczędności, ale przede wszystkim troska o środowisko naturalne, co pokazują przedsiębiorstwa, które odgrywają kluczową rolę na arenie międzynarodowej. Jednym z nich jest Amazon, który kilka lat temu ogłosił, że dąży do tego, aby centra danych, którymi zarządza, były zasilane właśnie z wykorzystaniem OZE. Obecnie w Stanach Zjednoczonych firma znajduje się w czołówce producentów energii słonecznej. Co więcej, Amazon inwestuje także w farmy wiatrowe - najnowsza powstaje w Cork, w Irlandii. Inwestycje przedsiębiorstwa to na ten moment 66 punktów produkujących energię elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii.

Energetyka niekonwencjonalna wykorzystująca OZE rozwija się w ostatnich latach bardzo szybko. Wynika to nie tylko ze świadomości dotyczącej ochrony środowiska naturalnego, zanikających złóż surowców nieodnawialnych, ale przede wszystkim z rozwoju technologicznego i perspektywy stworzenia oszczędnych, samowystarczalnych instalacji.

Obecnie jednymi z najpopularniejszych są instalacje gazowe. Szacuje się jednak, że za kilkadziesiąt lat wykorzystanie kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych czy hydroelektrowni będzie równie popularne, co jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz wykorzystanie energii konwencjonalnej z paliw stałych takich jak węgiel kamienny czy brunatny. Wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Co to jest OZE?

OZE to skrót od pełnej nazwy oznaczające odnawialne źródła energii. Ich wykorzystanie jest bardzo ważną kwestią, która ma znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Energia w przypadku OZE pozyskiwana jest z wiatru, wody oraz energii słonecznej.

Jak inwestować w OZE? Czy to się opłaca?

Inwestycja w OZE jest projektem długoterminowym. Z uwagi na stosunkowo wysokie koszty początkowo warto zauważyć, że zwraca się ona dopiero po kilku, a czasem po kilkunastu latach. Warto jednak mieć na uwadze troskę o środowisko oraz fakt, że w przyszłości OZE będą cieszyły się prawdopodobnie jeszcze większym zainteresowaniem, niż obecnie.

Nowoczesne metody ogrzewania budynków - dlaczego OZE?

Nowoczesne ogrzewanie budynku przy użyciu OZE to świetna opcja dodatkowa mająca na celu "dogrzanie" poszczególnych pomieszczeń. Dlaczego warto z nich korzystać akurat teraz? Cały czas prowadzone są projekty, dzięki którym można otrzymać specjalne dofinansowanie np. na instalacje fotowoltaiczne.

Header icon

Podobne artykuły

Header icon

Polecane artykuły

Header icon

Polecane produkty

wróć do listy artykułów