I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy InstalGuru, określony w dalszej części regulaminu jako “Sklep”, prowadzony jest przez firmę Tradecron Matlęga Sp.j., z siedzibą w: ul. Strzelecka, 32-700 Bochnia, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP: 8681973296
REGON: 382365369

Adres strony internetowej: https://instalguru.com/pl

Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Numer telefonu: +48 731 345 841

Adres reklamacyjny: ul. Strzelecka, 32-700 Bochnia

Poniżej przedstawiony regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego InstalGuru, a także prawa i obowiązki administratora i klientów sklepu.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, każdy z klientów powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Zamówienia w Sklepie realizowane są zgodnie z prawem polskim, w języku polskim. Dotyczą one obszaru Polski oraz krajów europejskich. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

II. SŁOWNICZEK SKLEPU INTERNETOWEGO

SKLEP - serwis internetowy InstalGuru, za pośrednictwem którego można zakupić produkty.

SPRZEDAWCA- firma Tradecron Matlęga Sp.j., z siedzibą w: ul. Strzelecka, 32-700 Bochnia wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze numerze NIP: 8681973296, REGON: 382365369.

KLIENT- osoba fizyczna (pełnoletnia), która dysponuje pełnymi uprawnieniami do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacja (bez osobowości prawnej), która dokonuje zakupu mającego bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupu nie mającego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

KUPUJĄCY - klient lub konsument.

USŁUGA - ogół działań świadczony przez Sprzedawcę wobec Kupujących za pośrednictwem drogi elektronicznej na podstawie przepisów prawnych: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj. z dnia 2017.06.24 z późn. zm.).

KONTO- zbiór zasobów (systemu teleinformatycznego) oznaczony nazwą użytkownika i hasłem, w których przechowywane są dane dotyczące zamówień Kupującego w Sklepie.

DOWÓD ZAKUPU - paragon, rachunek lub faktura (dokument wystawiony zgodnie z przepisami prawnymi).

DNI ROBOCZE- dni tygodnia od poniedziałku do piątku, bez uwzględnienia dni, które ustawowo są wolne od pracy.

III. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU

Sklep umożliwia zakup produktów, uporządkowanych według kategorii związanych z ich przeznaczeniem. Asortyment sklepu jest nowy i pełnowartościowy, a ponadto pochodzi z legalnego źródła. Produkty objęte są gwarancją producenta. Dostępne w serwisie materiały graficzne i tekstowe są danymi objętymi ochroną prawną - zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.). Kopiowanie lub rozpowszechnianie danych pochodzących ze sklepu może odbywać się tylko w przypadku pisemnej zgody właściciela. Znaki i nazwy firmowe zastrzeżone przez właścicieli użyte są w sklepie wyłącznie w celach identyfikacyjnych, informacyjnych lub handlowych - nie są one możliwe do wykorzystania i nie powinny być traktowane jako przyznanie licencji.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca za pośrednictwem serwisu udostępnia klientom możliwość zakupu produktów, a co za tym idzie składania zamówienia, dokonywania płatności internetowych oraz monitorowania realizacji zamówienia.

Usługi świadczone są przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu - 24 godziny na dobę.

Usługa związana z przeglądaniem oferty i odbiorem informacji jest umową określoną czasem - jako jej zakończenie traktuje się zamknięcie strony internetowej sklepu.

Usługa związana z założeniem i użytkowaniem konta jest umową na czas nieokreślony. Możliwe jest jej zakończenie przez usunięcie konta lub wyrażenie chęci jego usunięcia wobec administratora.

Usługa związana z wykorzystaniem formularza zamówieniowego jest umową na czas określony - jako jej zakończenie uznaje się złożenie zamówienia lub rezygnacja z niego.

Naruszenie regulaminu przez Usługobiorcę umożliwia rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

Klient może zrezygnować z umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie. Zgłoszenie tej informacji: telefonicznie lub mailowo sprawia, że Konto Klienta zostanie usunięte.

Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po rejestracji polegającej na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza.

Podstawowym warunkiem rejestracji jest akceptacja regulaminu sklepu, a także podanie danych osobowych przez Klienta.

Postępowanie związane z reklamacją usług świadczonych drogą elektroniczną odbywa się: telefonicznie lub drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Rozpatrzenie złożonej przez Klienta reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się w terminie do 14 dni kalendarzowych - liczonych od momentu jej złożenia. Informacja o rozpatrzeniu informacji przekazywana jest bezpośrednio do Klienta.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga ze strony Usługobiorcy spełnienia kilku wymogów technicznych. W tym celu konieczny jest: dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego i sieci internetowej, posiadanie przeglądarki internetowej, dysponowanie aktywnym kontem poczty elektronicznej.

Wobec usługobiorcy obowiązuje zakaz nadużyć związanych z użytkowaniem komunikacji elektronicznej - w szczególności konieczne jest zachowanie dobra osób trzecich i ogólnych norm społecznych.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Kupujących jest administrator Sklepu: Tradecron Matlęga Sp.j..

Dane osobowe są zabezpieczone, a dostęp do nich mają wyłącznie uprawnieni pracownicy sklepu.

Administrator nie przekazuje, nie użycza i nie sprzedaje danych osobowych Kupujących.

Dane chronione są dzięki wykorzystaniu Certyfikatu wierzytelności SSL (odpowiadającego za szyfrowanie danych przesyłanych drogą elektroniczną)

Dane osobowe podawane są Sprzedawcy przez Kupującego dobrowolnie - w celu złożenia zamówienia internetowego.

VII. UMOWA SPRZEDAŻY

Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego InstalGuru można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Kupujący musi być osobą pełnoletnią, która dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych.

Zakup odbywa się za pomocą formularza na stronie sklepu - nie ma konieczności zakładania konta Klienta

Kupujący ma możliwość wyboru dowodu zakupu (paragon lub faktura) - w tym celu powinien poinformować Sprzedającego o wybranym dowodzie przy zakupie.

W celu złożenia zamówienia konieczne jest dodanie produktu do koszyka. Ponadto Kupujący powinien wybrać rodzaj dostawy, płatności i podać swoje dane.

Możliwość zamówienia produktów wiąże się z koniecznością akceptacji regulaminu i wyrażeniem przez Kupującego zgody na przetwarzane danych osobowych do celów zamówienia.

Zamówienie przyjęte do realizacji zostaje potwierdzone wiadomością e-mail.

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest otrzymanie przez Kupującego wiadomości e-mail informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W sytuacji niedostępności zamówionych produktów Kupujący podejmuje decyzję dotyczącą realizacji zamówienia (oczekiwanie na kompletne zamówienie, częściowo wysyłka, anulowanie zamówienia).

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty od Kupującego na rachunku bankowym Sklepu.

Realizacja przesyłek za pobraniem rozpoczyna się tuż po otrzymaniu zamówienia.

Czas realizacji zamówionego produktu może wynosić od 1 do 7 dni roboczych. Chwilowy brak towaru będzie zgłaszany Klientowi przez Sklep.

Wszystkie zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.

Wszelkie dostawy realizowane są przez wyspecjalizowanych przewoźników prowadzących swoją działalność gospodarczą związaną z wykonywanymi usługami.

Po wysłaniu zamówienia, do Kupującego zostanie przesłana informacja z numerem listu przewozowego.

Do każdego zamówienia zostanie dołączony dokument sprzedaży - paragon lub faktura VAT - zgodnie z obowiązkiem prawnym.

Zaleca się, aby stan przesyłki sprawdzany był w obecności kuriera, a w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości nie potwierdzać odbioru paczki. W tej sytuacji konieczny jest także kontakt ze sklepem.

IX. PŁATNOŚCI W SKLEPIE

Kupujący ma prawo do wyboru jednego ze sposobów płatności: za pobraniem - zapłata następuje w momencie dostarczenia przesyłki, przelew na konto - kupujący wpłaca kwotę na rachunek bankowy firmy, płatność online - rozliczenie możliwe jest dzięki systemom płatności PayU i Dotpay.pl.

X. BEZPIECZEŃSTWO ZAMÓWIONEGO TOWARU

Towar zamówiony w Sklepie wysyłany jest do Klienta w oryginalnym opakowaniu. Każda przesyłka jest odpowiednio zabezpieczona.

XI. REKLAMACJA TOWARU

Kodeks cywilny nakłada na Sprzedającego odpowiedzialność za fizyczne i prawne wady produktu (rękojmia).

Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, czyli osób dokonujących zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Reklamacja może zostać złożona przez klienta w dowolnej formie. Zaleca się reklamację pisemną - uzupełnienie formularza i przesłanie skanu na maila: [email protected]

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego o przebiegu dalszych działań

Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty złożenia.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Umowa zawierana na odległość umożliwia Konsumentowi możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od momentu dostarczenia zamówienia.

Odstąpienie możliwe jest przez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Sklep zobowiązany jest do przesłania Konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia.

Sklep zobowiązany jest do zwrotu wszelkich płatności, jakie zostały wykonane ze strony Konsumenta w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot odbywa się tą samą metodą, jakiej użył Konsument. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

Konsument zobowiązany jest w przypadku odstąpienia od umowy do odesłania zakupionego towaru. Do momentu otrzymania produktów, sklep ma prawo wstrzymania zwrotu płatności na na rzecz Konsumenta.

Konsument zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie zmniejszenia wartości towaru wynikające z jego użycia wykraczające poza konieczność stwierdzenia o funkcjonalności produktu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem będą rozpatrywane w kontekście powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Główne zastosowanie będzie miał w tym przypadku Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz akty prawne wskazane w niniejszym Regulaminie.

Sprawy rozpatrywane sądowo będą podlegać pod sąd właściwy rzeczowo i miejscowo - decydujący o rozstrzygnięciu sporu.

Wszelkie zmiany w regulaminie będą komunikowane na stronie Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Powyższy regulamin wchodzi w życie w dniu 06.08.2019.